Zásada materiálních publicit nově

Co je prásno, to je dáno

Výraznou změnou je zásada materiální publicity. Nově je chráněna dobrá víra a pravdivost a úplnost zápisů právních vztahů v katastru. Je upravena § 9080 odst.2 občanského zákoníku, který říká, že je-li právo k věci zapsáno do veřejného seznamu, bylo tak zapsáno v souladu se skutečným právním stavem.

Dříve nebyla dobrá víra upravena dostatečně. Právo zapsáno v katastru bude mít přednost před právem nezapsaným a neznalost zápisu nikoho omlouvá. To samozřejmě posiluje právní jistotu, neboť jedině zapsaný stav na katastru nemovitostí dává jistotu celé společnosti.

Posiluje to především nabyvatele,kteří kupují v dobré víře nemovitost od osoby zapsané v katastru, a už se nemusí tak obávat, zda se stanou vůbec vlastníkem nemovitosti. Oslabuje to naopak pozici osoby, která tvrdí,že je skutečným vlastníkem,ale není v katastru zapsaná. Znovu vás prosím chci nabádat – ve vašem vlastním zájmu je nechat se informovat o změnách v zápisech alespoň jednou za čas.