Proč je právě teď ten nejlepší čas na pořízení si vlastního bydlení?

Kdy máte nárok na vrácení daně z nabytí nemovité věci? Jak je aktuálně dlouhý časový test? A co přesně znamená bytová potřeba? Na všechny tyto otázky si odpovíme v našem článku. Pojďme na to.

O co se jedná?

V září roku 2020 se zrušilo zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí. A díky tomu se mění některé právní předpisy. V tomto článku nás bude zajímat zejména oblast daní z příjmů. Co vš se tedy změnilo?

  • Zrušila se daň z nabytí nemovitých věcí.
  • Prodloužila se doba takzvaného časové testu pro stanovení daně z příjmu při prodeji nemovitosti.
  • Rozšířil se pojem „bytová potřeba”.

Nyní se pojďme na tyto změny podívat podrobněji.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí platí, pokud jste nabyli nemovitost po datu 26. 9. 2020. Tedy konkrétně, pokud došlo k povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti do tohoto dne, nemusíte platit daň z nabytí nemovité věci.

Jistě vás potěší, že daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena se zpětnou účinností. Co to znamená? Pokud jste nemovitost koupili v roce 2019 a ke vkladu vlastnického práva došlo dne 1. 12. 2019 nebo později, daňová povinnost ve vašem případě zaniká. Pokud jste daň už zaplatili, máte nárok na vrácení. A jestli jste daň nezaplatili, už ani nemusíte.

Na co nesmíte zapomenout

A ještě jedna důležitá informace: Vrácení daňového přeplatku není automatické. Tyto peníze získáte zpět pouze na základě žádosti, kterou najdete na webových stránkách Finanční správy. Na podání této žádosti máte šest let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl. Úřad má 30 dní na to, aby vaši žádost vyřídil. Pokud u vás úřad zaznamená nějaké nedoplatky z minulosti, počítejte s tím, že vám dlužnou částku odečte z peněz, o které si právě žádáte.

Jak se mění zákon o dani z příjmů?

V první řadě si musíme říci, koho se nové změny zákona o dani z příjmu týkají – pouze fyzických osob. Právnických ne. Tato část novely má odloženou účinnost, to v praxi znamená, že se nás bude týkat až od 1. 1. 2021.

Časový test

Prodloužení doby mezi nabytím vlastnického práva k nemovitým věcem a jejich prodejem se prodlužuje. Jak? Z pěti na deset let. Abyste nemuseli platit daň z příjmu, musíte tuto novou podmínku splnit. Ale i zde existují výjimky, o té nejdůležitější mluví advokátka Mgr. Lenka Maňáková a Bc. Daniel Bejbl ve svém článku pro epravo.cz:

 „Tato podmínka uplynutí prodloužené doby 10 let však nebude muset být splněna, pokud budou získané prostředky poplatníkem použity na obstarání vlastní bytové potřeby.”

Bytová potřeba

Nově přijatý zákon také přehledně definuje pojem „bytová potřeba”:

  • Jedná se o rodinným dům a byt, ve kterém budete bydlet. Součástí této nemovitosti nesmí být jiný nebytový prostor než garáž, komora nebo sklep.
  • Dále to může být i pořízení pozemku, na kterém plánujete postavit dům. Ve kterém budete samozřejmě také bydlet. I tento dům může mít garáž, komoru a sklep.
  • Také se může jednat o splacení vkladu do bytového družstva, kde jste členem. A to i v případě, že se jedná o společné jmění manželů a potřebujete se v této oblasti vypořádat.

Počítejte s tím, že od daně z příjmů budou osvobozeny pouze ty příjmy, které slouží k zajištění vaší vlastní bytové potřeby. O jejich existenci musíte informovat správce daně v době, kdy se podává daňové přiznání za konkrétní zdaňovací období.

Co z našeho článku vyplývá? Nejlepší čas pro pořízení si vlastního bydlení nastává právě teď. Pokud o takovém kroku uvažujete, dejte mi vědět. Moc ráda vám s výběrem vhodné nemovitosti pomohu.

Chcete se o mě dozvědět více?