Od 1. 7. 2023 bude platit nový stavební zákon. Jaké změny přinese?

Od 1. 7. 2023 bude platit nový stavební zákon. Dojít má především ke zrychlení výstavby, zastupitelnost a dodržování lhůt. Možné bude také podat žádost elektronicky.

Nový stavební zákon

Pro schválení nového stavebního zákona hlasovali ANO, SPD a KSČM. Pro bylo celkem 104 z přítomných 162 poslanců. Potřebná hranice pro schválení zákona je 101 hlasů.

 

Nový stavební zákon rozděluje stavby na drobné, jednoduché, vyhrazenéostatní. Za stavbu je považován i mobilní nebo zahradní domek. K čemu toto rozčlenění bude sloužit běžným občanům? Díky němu zjistíte, jestli musíte žádat o stavební povolení nebo můžete začít stavět svépomocí. Veškeré potřebné informace najdete v přílohách 1 až 3.

Seznam staveb v přílohách 1 až 3 stavebního zákona

V příloze číslo 1 najdete seznam drobných staveb. Patří sem například skleník, zahradní domek, mobilní domek nebo drobná stavba, která neslouží k podnikatelskému účelu. U drobných staveb není povolovací proces potřeba. U ostatních staveb je žádost o stavební povolení nutná. Pokud žádáte o povolení specifické stavby, například dálnice, bude o této skutečnosti rozhodovat specializovaný stavební úřad.

Stavební úřady budou spadat pod stát

Podle nového stavebního zákona budou od 1. 7. 2023 stavební úřady spadat pod stát. Do té doby patří a bude patřit pod obecní úřady. Poslanci, kteří hlasovali proti, argumentují tím, že zestátnění úřadů bude vést k prohloubení propasti mezi občany a úředníky. Ti, kteří hlasovali pro tento zákon, uvádí jako největší pozitiva personalizaci, zastupitelnost a dodržování lhůt.

Přesun úředníků do státního zaměstnaneckého poměru

V současné době existuje přibližně 700 stavebních úřadů. Z průzkumů vyplývá, že přibližně 40 % úředníků nemá se státním pracovním poměrem problém. Obavy však vyvolává fakt, že lokální záležitosti již nebude řešit radnice, ale centralizovaní úředníci. Ministryně Dostálová naopak argumentuje tím, že alespoň nebude docházet k systémové podjatosti úředníků.

Urychlení povolovacích procesů

Díky novému systému by měl stavební úřad vydat povolení do 30 dnů pro jednodušší stavby a do 60 dnů pro stavby větší. V závislosti na složitosti případu se vydání povolení může protáhnout až na 180 dnů. Urychlení přinese také fakt, že nadřízený stavební úřad bude moci v případě selhání podřízeného úřadu o věci rozhodnout sám.

Zjednodušení spolupráce jednotlivých úřadů

V současné době je při vydávání stavebního povolení potřeba velké množství razítek. Souhlas musíte získat od památkářů, ochránců přírody nebo požární ochrany. To již nebude potřeba. Většina těchto orgánů přejde pod státní stavební úřady. Výjimkou bude jen několik úřadů, mezi které patří například hasičský záchranný sbor nebo Agenturu ochrany přírody a krajiny. Pro ně bude platit 30denní lhůta pro vydání rozhodnutí.

Elektronizace stavebních rozhodnutí

Díky přijetí nového stavebního zákonu bude možné podat žádost elektronicky. Dosud to nebylo možné kvůli velikosti dat. Nyní bude veškerá projektová dokumentace ukládána do Evidence elektronických dokumentací. Možnost podat žádost na papíře samozřejmě zůstává stále platná. K autorizaci bude možné použít všechny možnosti identifikace v rámci Národní identitní autority. Samozřejmostí bude i bankovní identita.

Konec staveb na černo

Nový systém by si měl také ohlídat případné stavby na černo. Jak funguje řešení staveb na černo v současné době? Pokud úřad takovou stavbu odhalí, informuje majitele a dá mu 30 dní na legalizaci této stavby. To od roku 2023 už nebude možné. Stavby bez povolení již nebude možné legalizovat.

Změna požadavků na rekonstrukci a stavbu bytu

Ze zákona byl vypuštěn také požadavek na osvětlení a větrání bytů. Vzhledem k tomu, že někteří poslanci předpokládají, že začne rekonstrukce sklepních bytů. Jiří Landa z tiskového oddělení ministerstva k tomu ale dodává: ,,Nesouhlasili bychom s tím, aby existovaly obytné místnosti bez přímého větrání a denního světla. Nikdy se proto nestane, aby takový byt prošel kolaudací.”

Chcete se o mě dozvědět více?