Osvobození příjmů z prodeje domu a bytu je pro prodejce přísnější

Chystáte se prodat svůj rodinný dům nebo byt? Pak je tento článek právě pro vás, protože finanční správa vydala tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na zpřísnění podmínek pro možnost uplatnění osvobození příjmů z prodeje rodinných domů a bytů, pokud v nich měl prodávající bydliště kratší dobu, než 2 roky.

Proběhla novela zákona o daních z příjmů a došlo ke změně podmínek pro možnost uplatnění osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo jednotky, která je podmíněna vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby.

living-room-gc86019ace_1920

Od daně z příjmů jsou osvobozeny nemovitosti, ve kterých měl prodávající místo pobytu déle, než 2 roky. Nemovitost je také osvobozena od daně, pokud v ní prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby. Je tedy třeba splnit následující pravidla:

  1. použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby
  2. podání oznámení o získání těchto prostředků poplatníkem správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k získání prostředků došlo.

První podmínka je splněna, pokud je splněno alespoň jedno z následujících:

  1. jsou použity tyto prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém poplatník dané prostředky získal
  2. je použita částka odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.

Druhá podmínka je splněna, pokud je podáno daňové přiznání v daných termínech. Tedy 1. dubna 2022 pokud je podáno písemně, 2. května, pokud je podáno elektronicky nebo 1. července, pokud je podáváno poradcem.

Pokud není jedna z těchto podmínek splněna, tak není možné požádat o osvobození od daně.

Povinnost oznámení získání prostředků je také u ostatních případů, kdy se uplatňuje osvobození od daně z příjmů fyzických osob. To zahrnuje také například: „osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí nepřesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 10 let“ nebo „osvobození náhrady za uvolnění bytu“.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost

Chcete se o mě dozvědět více?