Prodej Panského pivovaru v Boskovicích

Prodej Panského pivovaru v Boskovicích

Cena: Informujte se prosím v realitní kanceláři

Stav nemovitosti: Prodáno

Popis komerce

PRODÁNO – Doporučuji pustit videoprezentaci. Nabízím vám historickou budovu v podobě bývalého Panského pivovaru v Boskovicích. Objekt je prodáván za místní cenu stavebního pozemku. Budova se nachází v blízkosti centra, sportovního areálu a koupaliště Červenka. Je určena k rekonstrukci. Pokud nechcete budovu rekonstruovat můžete využít suterén jako sklad, který se pyšní krásně klenutými stropy, které místu dodávají jedinečnou atmosféru .Celková plocha pozemku činí 2 208 m2 a potenciál objektu je obrovský. Nemovitost má ambice pro mnoho podnikatelských záměrů. Můžete zde vybudovat nový pivovar, wellness centrum, školící centrum, restauraci a hostům zároveň zajistit krásné ubytování na úrovni. Konkurence se v okolí žádná nenachází. Velkou výhodou jsou dotace, které můžete využít. K budově patří pozemek o velikosti 414 m2 a přímo vybízí k tomu, aby se zde vybudovala příjemná terasa pro hosty. Památkáři pivovar i s jeho okolím popsali jako nedílný doplněk historického jádra Boskovic a vyzdvihli jeho mimořádnou hodnotu Z historie pivovaru: Pivovar pochází ze 17. století a původně patřil Alfonsi hraběti MensdorffPouilly a byl označován jako Panský pivovar. V této barokní budově se ročně uvařilo 12 000 hektolitrů piva. Poslední se uvařilo roku 1952, následně pivovar sloužil jako sklad hraček nebo zeleniny. Viz videoprezentace. … Today I want to offer you a historic brewery in Boskovice. The building is located close to the city center, sports complex and swimming pool. It is intended for reconstruction. The total land area is 2,208 m and the object’s potential is huge. The property has ambitions for many business plans. You can build a wellness center, a training center, a restaurant and provide guests with beautiful accommodation at the same time. There is no competition around the area. The land is 414 m and invites you to build a pleasant guest terrace. Don’t forget about the basement, which boasts beautiful vaulted ceilings, which give the place a unique atmosphere.From Brewery History:The brewery dates back to the 17th century and was originally owned by Alfonso Count Mensdorff-Pouilly and was known as the Panský pivovar. 12,000 hectoliters of beer were brewed annually in this Baroque building. The last one was brewed in 1952, then the brewery served as a store of toys and vegetables.

Galerie